REKLAMACJE

1) Jeśli chcą Państwo dokonać reklamacji towaru zakupionego w Sklepie mebelplyt.pl, prosimy o poinformowanie naszego pracownika
o chęci złożenia reklamacji na adres e-mail: sklep@mebelplyt.pl.
W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane kontaktowe.

2) Po otrzymaniu zawiadomienia o reklamacji skontaktuje się z Państwem nasz pracownik, który poprosi o przesłanie reklamowanego towaru za pomocą przesyłki pocztowej (na adres ul. Młodzianowska 73A, 26-612 Radom) bądź poinformuje o zleceniu odebrania towaru przez kuriera.

3) Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru prosimy o dołączenie zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego: dane osobowe zgłaszającego, datę zakupu, datę zgłoszenia, powód reklamacji wraz z opisem, określenie podstawy zgłoszenia (gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, niezgodność towaru z umową), żądanie nabywcy co do sposoby rozwiązania reklamacji.

4) Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji równowartość opłaty za transport przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Państwu po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji.

5) Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

6) Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rozpatrywane są
w terminie do 14 dni.

7) O uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji Klient zostanie poinformowany listownie lub wiadomością e-mail.